Hjördis HulténVi är oerhört glada att få presentera Hjördis Hultén vars fantastiska föremål nu finns till försäljning på Globalen. Här nedanför följer en presentation om Hjördis och hennes liv samt bilder på några av många föremål som du nu kan se och handla på Globalen.

Foto: Hjördis byggde upp en utbildning i patientdokumentation och här står hon framför den nya skolbyggnaden som invigdes år 1991.

Presentation

I mars i år dog vår mamma Hjördis Hultén 94 år gammal. Hon lämnade efter sig ett stort antal föremål från Tanzania där hon var yrkesverksam under många år. En stor del av sakerna köpte hon på lokala marknader och även på hennes resor runt om i landet. Många av hantverken köpte hon direkt av tillverkarna. Några saker har hon använt medan andra har varit nedpackade obrukade. Hjördis värnade om rättvisa, hållbarhet och människors lika värde. Därför är det helt i hennes anda att föremålen nu kan komma till glädje och nytta genom Globalen/Fair Trade Shop.

Året var 1971. Hösten närmade sig och vår mor hade precis fyllt 44 år när hon klev ombord på flygplanet som skulle ta henne till ett nytt arbete och en ny tillvaro i Tanzania. Då visste hon inte att hennes engagemang i landet skulle sträcka sig 25 år fram i tiden, men så blev det.

Hjördis, eller Brita som hon kallades i Tanzania, hade fått arbetet som Medical Records Officer vid det nyöppnade sjukhuset K.C.M.C. på Kilimanjaros sluttningar i Moshi i norra Tanzania. Där byggde hon upp en avdelning som ansvarade för all dokumentation som rör patienter. Hennes arbete var så framgångsrikt att Hälsoministeriet bad henne att skapa en nationell utbildning i det system för patientdokumentation som hon hade utvecklat.

Hjördis vände hem under några år till arbetet som administratör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala men återvände till Tanzania år 1977, den här gången för fem år. Projektet hon nu tog sig an vara att starta och leda den skola som hon hade lagt grunden till. När det var avslutat vände hon åter till Akademiska sjukhuset tills pensioneringen år 1992.

Men hon han knappt lyfta sin första pension förrän hon var tillbaka i Tanzania igen. Nu som projektledare för en skolbyggnad till utbildningen som hon hade startat och några år senare som ledare av bygget av ett elevhem. År 1996 avslutade hon ett 25-årigt engagemang i Tanzania. Det går knappast att överdriva betydelsen av hennes Afrikaår. Hon var en mycket uppskattad kollega och vän och hon visste att hon gjorde nytta och var behövd. Hon behöll engagemanget i Tanzania livet ut genom att stödja verksamheter och organisationer som främjar hälsa och rättvisa.

skrivet av Gunilla Hultén och Staffan Hultén, Hjördis barn

Foto: Hjördis förevisar journalarkivet vid sjukhuset KCMC i Moshi.
Foto: Infarten till  Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) med den snöklädda toppen Kibo i bakgrunden.
Foto: Tygmarknaden i Moshi i början av 1980-talet.
Foto: Sjukhuset Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) var helt nybyggt år 1971 när Hjördis började arbeta där.

Föremål på Globalen