Organisation

Styrelsen 2020

Bertil Högberg, vice ordförande
Anders Göranzon
Sara Olsson
Elias Carlberg
Gabriella Hammarin
Johanna Karlsson
Annica Dahlqvist