Organisation

Styrelsen 2021

Annica Dahlqvist, ordförande
Bertil Högberg, vice ordförande
Anders Göranzon
Sara Olsson
Elias Carlberg
Gabriella Hammarin
Johanna Karlsson