Bli medlem

Föreningen Fair Trade Shop Globalen driver butiken Globalen och föreningen är öppen för alla intresserade. Genom att bli medlem är du med och bidrar till rättvis handel och får löpande information om verksamheten.

Föreningen har idag ca 150 medlemmar. Föreningens årsmöte väljer en styrelse som ansvarar för verksamheten under det kommande året. På Globalen arbetar många medlemmar ideellt tillsammans med våra anställda. 

Medlemsavgifter

200 kr för ordinarie medlemskap och 100 kr för familjemedlem per år. Eller 100 kr för studerande, arbetslösa och sjukpensionärer per år.

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5942-2295. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. 

Du kan också köpa och förnya ditt medlemskap direkt i butiken.

Medlemssparkassa

Globalens större butik kräver ett tydligt större varulager. Vi har i föreningen inte egna pengar för att finansiera hela detta lager. Våra medlemmar är till stor hjälp då många har lånat ut pengar till vår medlemssparkassa. Man får ingen ränta på pengarna men hjäper oss att ha ett brett varuutbud. Om man behöver få tillbaka vad man lånat behöver vi en månads förvarning. Pengarna sätts in på samma konto som ovan och man skriver medlemssparkassa förutom sitt namn. Inför den lageruppbyggnad som behövs fram till Jul så har vi ett speciellt upprop om ett kortfristigt lån som automatiskt betalas tillbaka innan årsskiftet.