Schysst Producerat

En mindre del av våra varor uppfyller inte fullt ut regelverket för att få kallas Fair Trade enligt WFTOs principer. Det kan handla om att importören inte längre är Garantimedlem och då inte har fått sitt system för att verifiera enskilda producenter godkänt.  Det kan också bero på bristande resurser att bygga det kontrollsystem som efterfrågas av WFTO. Det är dock aktörer som funnits länge inom Fair Trade-rörelsen så vi väljer ändå att sälja dessa produkter. Vi kan då inte räkna dem som fullt ut Fair Trade. Det kan också handla om egna direktkontakter där vi vet att det är schysst producerat men där ingen formell kontroll skett mot WFTOs principer.