Globalens historia

Globalens historia

I november 1984 bildades föreningen Uppsala U-landsbod. Under tiden man letade efter en butikslokal så skedde försäljning från en kärra varje lördag på Gamla Torget. September 1985 kunde man flytta in i en lokal som tidigare varit bokkafé och som man delade med café Fröja och där Brödet och Fiskarna betalade bra för att ha ett utrymme för att samla in kläder till befrielserörelserna i södra Afrika. Lokalen låg mitt emot Universitetets huvudbyggnad på S:t Olofsgatan där nu restaurang Il Forno ligger.  Butiken drevs helt ideellt och var öppen 16–19 på vardagar och 11–14 på lördagar.

Efter några år inrättades en tjänst som butiksföreståndare, till en början på 25 %. 1994 fick föreningen möjlighet att flytta till lite större och mer centralt belägna lokaler då vi blev erbjudna en lokal i samband med ombyggnaden av Kyrkans Hus. Vi hamnade alltså på Sysslomansgatan, snett emot Saluhallen. Försäljningen ökade i den nya lokalen och antalet tjänster utökades till att som mest, under några år på 90-talet, vara 1,5 tjänster. Samtidigt hade föreningen många medlemmar engagerade i olika arbetsgrupper. Som mest var de sju stycken: ekonomi, It, marknadsföring, butik, produkt, skylt och butiksvärdsgrupperna.

U-landsboden bytte 1992 namn till Världsbutiken Globalen. Globalens butiksföreståndare under den första perioden, Magnus Falklöf, var mycket central i arbetet med att etablera Rättvisemärkningen i Sverige; det som nu är Fairtrade-märkningen. Globalen var också först med att sälja en Rättvisemärkt produkt, nämligen Café Organico, redan i slutet av 1996. Men i och med märkningens etablering förlorades en del av de kunder som regelbundet kom till oss bara för att köpa sitt kaffe eftersom man nu kunde köpa rättvisemärkt kaffe på andra ställen. Det var dock en utveckling som vi hade förutsett och välkomnade.

Omsättningsmässigt stod Globalen på sin höjdpunkt 2007 för att sedan minska något. 2012 gick Globalen med i konceptet Fair Trade shop och gjorde då om butiken en del vilket gav en viss ökad omsättning men från 2015 började en nedgång som stabiliserades först 2018.

I mars 2021 kunde vi, efter ett långt letande och nära två månader i en tillfällig lokal, flytta in i en ny fin lokal på Kungsängsgatan. Här är det fler människor i rörelse, vi är nära stationen och vi har fina skyltfönster. Redan första året återtog vi positionen som Sveriges största Världsbutik/Fair Trade Shop.

Nu förbereder vi oss för att under 2024 fira 40-års jubileum.