Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. I Sverige finns idag cirka 2 600 olika Fairtrade-märkta produkter, mestadels livsmedel som kaffe, frukt och choklad, men också blommor, bomull, guld och hudvård. Den internationella Fairtrademärkningen innebär att den som har odlat råvaran har uppfyllt Fairtrade-kriterierna och alltså garanterats ett minimipris, en långsiktig affärsrelation och en särskild Fairtrade-premie. Den extra premien används till att utveckla lokalsamhället, till exempel genom investeringar i skolor, bostäder, sjukvård eller ny utrustning. 

Genom Fairtrade-kriterierna erbjuds förbättrade villkor för odlare och anställd arbetskraft i länder med utbredd fattigdom som annars kan missgynnas av villkoren för världshandeln. Kriterierna är utvecklade av Fairtrade International i samarbete med producentnätverk och de nationella Fairtrade-organisationerna runt om i världen. De baseras på International Labour Organizations grundläggande konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. 

För producenterna innebär Fairtrade-certifieringen:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Kontrollen sköts av det oberoende kontrollorganet Flocert med ackreditering enligt ISO 17065. Kontrollerna görs av Flocerts inspektörer initialt innan certifiering utfärdas och vid de regelbundna uppföljningarna. En inspektion kan ta allt från flera dagar till många veckor beroende på verksamhet och omfattar kontroll av att kriterierna uppfylls, löpande bokföringskontroller samt kontroll av utveckling och förbättringar.