Leverantörer

Våra leverantörer är i första hand sådana som finns inom ramen för World Fair Trade organisation (WFTO) och som uppfyller alla villkor för att vara garantimedlemmar. Det gör att de har möjlighet, men inte skyldighet, att sätta WFTOs garantimärke på de varor de erbjuder. Vi har därutöver några leverantörer som själva inte är medlemmar men erbjuder varor från producenter som är garantimedlemmar.  Dessa varor är alla märkta i webbshopen som Fair Trade. En del av dessa varor kan dessutom vara Fairtrade-märkta.

Viktigast för oss är de svenska leverantörerna Sackeus/The Fair Trade Company och The House of Fair Trade/Divine Scandinavia. Från Tyskland är det i första hand El Puente, Gepa och Globo vi handlar från.Vi har också några leverantörer från vilka vi köper produkter som enbart är Fairtrade-märkta som t.ex. drycker från Törst och Beriksson. Vi har även några leverantörer som i huvudsak levererar ekologiska produkter samt några som inte fullt ut uppfyller WFTO-regelverket och vars varor vi då kallar schysst producerade.

Vi kommer småningom att här nedan presentera de olika leverantörerna lite utförligare.

Kaffe från Eguale / Fedecares, Dominikanska Republiken
Foto: Sackeus / The Fair Trade Company
Te från Eguale / Idulgashinna Bio Tea Garden, Sri Lanka
Foto: Sackeus / The Fair Trade Company