Producenter

Att stödja småskaliga producenter i länder med utbredd fattigdom är Globalens primära uppgift. En annan uppgift är att informera om vad Fair Trade är och vilken skillnad  det gör när ni väljer att köpa något som är producerat enligt Fair Trade principer. 

Därför ska vi här försöka ha information om de olika producenterna till våra varor och ge exempel på vad just dom har för betydelse i sitt lokala sammanhang. De texterna är dock inte klara ännu. I anslutning till en del varor finns redan nu kortfattad information. Här kommer småningom lite fylligare texter och länkar till olika hemsidor för vidare information.