Historik Fair Trade

Fair Trade motsvaras på svenska av Rättvis handel även om Fair Trade är ett inarbetat koncept och endast delvis täcks av det svenska begreppet. Vårt sätt att konsumera och prissätta i de rikare länderna undervärderar ofta det arbete som utförs av människor i andra delar av världen. Fair Trade är ett sätt att korrigera detta. Arbetet för en rättvis handel tog fart när ett stort antal länder som då kallades U-länder, inom ramen för en FN-konferens 1964, uppmanade världen att arbeta för schystare handelsförhållanden. ”Trade not Aid” (handel istället för bistånd) blev slagordet som lyfte fram hur viktiga handelsvillkoren var för utvecklig.

Rättvis handel började som en folkrörelse med fokus på utvecklingsländer, fredsfrågor och biståndspolitik. Drivande var framför allt solidaritets- och fackföreningsrörelser, miljöorganisationer samt kristna samfund och församlingar. Det växte fram två spår. Dels ”Alternativ handel” som la fokus på att hitta rättvisare system för handeln och stöd till småskaliga producenter. Den andra grenen kallade det ”solidarisk handel” och såg handeln främst som ett sätt att stödja enskilda, politiskt viktiga, länders ansträngningar att få ut produkter på världsmarknaden. I båda grenarna var det viktigt att stödja förädling i ursprungsländerna. Båda dessa grenar sammansmältes på 90-talet under begreppet Rättvis Handel. Nu kom frågor om arbetarnas villkor, ekonomiskt, socialt och miljömässigt, att bli viktiga. Så småningom kom de mer externa miljöfrågorna också att bli viktiga. 

Ur denna rörelse har både World Fair Trade Organization (WFTO), grundat 1989, och Fairtrade International, grundat 1997, växt fram. WFTO samlar den traditionella delen av rörelsen med producenter, exportörer, importörer och butiksorganisationer. Här är fokus på tillverkningsprocessen och den enskilde individens arbets- och levnadsvillkor. 

Fairtrade International grundades för att binda ihop olika länders initiativ för att märka enskilda produkter som Fairtrade. Detta för att göra produkterna tillgängliga i de vanliga butikerna. Fairtrade Sverige bildas ungefär samtidigt som de olika europeiska initiativen samlades i Fairtrade International. 

Den svenska organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en del av rättvis handelsrörelsen och den första ”världsbutiken” öppnade sina dörrar redan 1969. Idag består Fair Trade Återförsäljarna av drygt 30 återförsäljare av Fair Trade-varor runt om i Sverige. Inom denna organisation utgår man från att hela handelskedjan ska vara Fair Trade. Detta innebär att såväl producent som importör som återförsäljare ska vara medlem i World Fair Trade Organisation (WFTO) eller godkända enligt principerna för Fair Trade. På så sätt garanteras konsumenten att varan och dess handelskedja är rättvis. Fair Trade Shop Globalen är den största butiken inom Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.